Taiwan

BIG BIKE TAIWAN IMPORTS
30, Nan Hua Street – Shinshe Township 426 – Taiwan
+886 4 25931656
+886 937 972061

CHIEN HONG MOTOR CO. LTD.
MR. FEI-MING HUANG
chienhong@gmail.com
http://www.autobike.tw/
+886 227828232
+886 227822170
N. 289 SEC 1 NANGANG RD. NANGANG 115 – TAIPEI – TAIWAN (Rep. of China)